Londen ( geschiedenis )

Hendrik VIII
Hendrik VIII

De stad is in het midden van de eerste eeuw gesticht, toen de troepen van de Romeinse keizer Claudius vanuit zuidoost Engeland optrokken richting de noordoever van de Theems. Hier bouwden ze later een houten brug over de Theems, waardoor er al snel een nederzetting ontstond. Eerst waren er alleen soldaten, maar al gauw kwamen er kooplui met hun handel, waardoor de nederzetting al snel uit begon te groeien tot een stad.( Londunium )

In 60 na Christus werd de stad tot aan de grond toe afgebrand door de Iceni stam, onder leiding van koningin Boudiccaea. Zij kwamen in opstand tegen de Romeinse overheersing. Tijdens deze opstand zijn tussen de 70 en 80.000 mensen omgekomen.

De Romeinen bleven in Londunium tot rond het jaar 410 na Christus. De stad die de Romeinen hebben opgebouwd raakte daarna snel in verval.

De komende 600 jaar hadden de Angelen, Saksen, de Juten en de Vikingen het voor het zeggen.

De opkomst van het Christendom heeft een grote invloed gehad op de geschiedenis van Londen. In 604 werd de eerste St. Paul's Cathedral in Londen gebouwd. Rond 1040 veranderde Koning Edward de Belijder een kleine kloosterkerk in Westminster Abbey. De koning, die later benoemd werd tot heilige, verplaatste zijn hof naar die plek, waardoor Londen een koninklijke stad werd.

In 1066 veroverde Willem de Verovenaar Engeland. Zijn rivaal Harold II van Engeland kwam bij deze verovering om in de slag bij Hastings.

Willem de Verovenaar gaf opdracht tot het bouwen van de White Tower, die moest dienen ter bescherming van de Normandische veroveraars tegen aanvallen van binnen en buiten. Dit verdedigingswerk groeide later uit tot de Tower of London.

Londen groeide verder in welvaart en inwonertal tijdens de middeleeuwen. De stad heeft in 1100 ongeveer 15.000 inwoners. Londen wist zich dankzij zijn rijkdom steeds zelfstandiger te maken van de koningen.

In de perioden die volgen, treffen verschillende rampen Londen zoals, plunderingen door boeren tijdens de Engelse boerenopstand in 1381.

In de veertiende eeuw was Londen veruit de grootste stad van Engeland met zeker 50.000 inwoners. De pestepidemieën van de veertiende en vijftiende eeuw zouden vervolgens tot een zekere daling leiden , maar tegen 1500 had de bevolking zich weer hersteld.

De zestiende eeuw was een "gouden eeuw" voor Londen en Engeland. Sterke vorsten als Hendrik VIII en zijn dochter Elizabeth I,  zorgden voor

belangrijke veranderingen in de stad. Met de Act of Supremacy in 1534 werd Hendrik VIII door het Engelse parlament aangesteld als het hoofd van de Church of England. Londen werd al vroeg een financieel en handelscentrum. In 1565 werd de Royal Exchange ( de Beurs ) gesticht door Thomas Gresham.

Tijdens de regeerperiode van Elizabeth werd het theater zeer populair. Vooral William Shakespeare heeft een belangrijke bijdrage aan die populariteit geleverd.

In 1666 brak er een enorme brand uit in Londen, die een groot deel van de stad heeft vernietigd. Dit leidde echter weer snel tot een wederopbouw van de stad.

Tijdens de heerschappij van Koningin Victoria ( 1838-1901 ) groeide de Londense bevolking van 1 miljoen tot 6 miljoen in bijna een eeuw.

Londen in de twintigste eeuw werd gevormd door twee wereldoorlogen. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en Londen kreeg voor het eerst te maken met luchtbombardementen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Londen zwaar getroffen door Duitse bombardementen, waarbij ongeveer  20.000 doden vielen.   Info:  www.britannia.com/history/londonhistory/