De Agora

De Agora van Athene ( bouw begonnen in 449 voor Chr. ) was in de oudheid het centrum van de stad. Hier lagen de belangrijkste gebouwen voor bestuur en rechtspraak en er vonden religieuze feesten en markten plaats.

Van de vele monumenten zijn er nu twee intact, Het Hephaistos, de best bewaarde tempel in Griekenland en de Stoa van Attalus, een groot winkelcentrum dat in de jaren 1952-1956  werd heropgebouwd en nu een museum is.

Lees meer Wikipedia Agora


De Stoa van Attalus

De Stoa van Attalus werd in 150 na Chr. gebouwd door koning Attalus II van Pergamon. Koning Attalus schonk de Stoa aan Athene als dank voor de filosofische opleiding die hij in de stad kon volgen. De Stoa werd in 267 na Chr. verwoest tijdens de plundering van Athene door de Herulen. De ruïne van het gebouw werd daarna opgenomen in de nieuwe stadsmuur, waardoor de Stoa tot in de moderne tijd zichtbaar bleef. Tussen 1952 en 1956 werd de Stoa volledig gerestaureerd en in gebruik genomen als het Agora Museum.

Lees verder www.wikipedia.nl

Lees Athensinfoguide


Tempel van Hephaistos

De Tempel van Hephaistos werd in de 5e eeuw voor Chr. op de Kolonos Agoraios heuvel gebouwd en was gewijd aan de twee goden , Hephaistos en Athena.  Het is het best bewaarde monument van de oude Agora. De tempel bestond uit 34 Dorische zuilen die een nog deels intact dak ondersteunen. Een groot met reliëfs versierde fries beeld de heldendaden van Theseus en Heracles uit. 

In de 5e eeuw voor Chr. werd de tempel omgevormd tot een kerk en opgedragen aan St. George. Deze kerk werd tot 1835 gebruikt. 

Lees Tempel van Hephaistos op www.athensinfoguide.com


Agii Apostoli Solaki Kerk

De Heilige Apostolen kerk bevindt zich aan de zuidoostkant van de Oude Agora. Het werd gebouwd rond het jaar 1000 en is de oudste kerk van Athene.

De kerk heeft een mooie cloisonné stijl aan de bovenzijde van de muren. de koepel met de vensters is het oudste voorbeeld van het Atheense type in de stad. De dubbele vensters in de koepel zijn zeldzaam. 

Tijdens verbouwingen in 1876-1882 werd de kerk zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

Lees verder www.athensinfoguide.com