De Verboden Stad / Palace Museum

De Verboden stad was de Chinese Keizerlijk Paleis uit de Ming en Qing-dynastie en de plaats van waaruit de Chinese keizers hun rijk bestuurden. De Ming-dynastie duurde van 1368-1644 en de Qing-dynastie van 1644-1911. De stad werd gebouwd tussen 1406-1420 onder keizer Yongle. Hij liet verschillende paleizen bouwen en zo ontstond de Purperen Stad. Oude Chinese Astronomen geloofden dat de Poolster het centrum van de hemel was en de Hemelse Keizer in het Purperen Paleis woonde. Het paleis voor de keizer op aarde werd daarom de Purperen Stad genoemd. Het was verboden om zonder speciale toestemming van de keizer de Purperen Stad binnen te gaan, en daarom wordt de stad doorgaans Verboden Stad genoemd.

De Verboden Stad, tegenwoordig Palace Museum, ligt ten noorden van het Tianamen-plein.  Het is met 960 x 750 meter 's werelds grootste paleizen complex. Om het complex liggen een brede ,diepe gracht en een muur van tien meter hoog.

Bij de zuidelijke poort inspecteerde de keizer de troepen als ze ten strijde trokken en verwelkomde ze in geval van een overwinning.

Het complex is verdeeld in een "Outer Court" en een "Inner Court". De Outer Court omvat de zuidelijke delen en was het gebied waar de keizer zijn macht over het land uitoefende.

De Inner Court omvat de noordelijke delen en was de residentie van de keizer en zijn familie.

www.kinabaloo.com/forbidden_city.html

www.arte.tv/de/220728,CmC=754634.html

Tegenwoordig komen de meeste bezoekers de Verboden Stad binnen door de poort van de Hemelse Vrede, gelegen aan het Tianamen plein.

De ingang van de Verboden Stad begint dan bij de Meridian Gate. Dan gaat men over de Golden Water River en door de Gate of Supreme Harmony naar Taihedan ( Supreme Harmony Hall ), vandaar naar Zhonghedian ( Middle Harmony Hall ), dan naar Baohedian ( Preserving Harmony Hall ). Dan door de Qianqing ( Gate of Heavenly Purity ) naar Qianqingong ( Heavenly Purity Palace ), vandaar naar Jiaotaidian ( Union Hall ) en Kunninggong ( Earthly Tranquillity Palace ), door de Kunning ( Earthly Tranquillity Gate ) naar de Imperial Garden, vandaar naar Qinan ( Imperial Peace Hall ) en naar de Northern Gate of Divine Military Might ( Shenwu ), de noordelijke uitgang.

www.chinatouristmaps.com/travel/beijing/forbidden-city/Travel-Guide.html

 

The Meridian Gate:

De Meridian Gate is de zuidelijkste poort van de Verboden Stad, met een hoogte van 35 meter. Hij opent naar het zuiden en is gelegen op de Meridiaanlijn in de Chinese cultuur. Ook wordt hij wel de Five Phoenix Tower genoemd ( Wufenglou ), omdat de vijf torens op de poort, die door een veranda met elkaar zijn verbonden , eruit zien als een ontvouwende vleugel van een Feniks.

De poort heeft vijf doorgangen, de middelste was voorbehouden aan de keizer, met uitzondering van de keizerin die op haar trouwdag voor één keer door de middelste doorgang mocht en voor de drie top geleerden, die na het halen van een driejaarlijks keizerlijke ambtenarij examen en het krijgen van de eer, toestemming kregen om door de middelste doorgang te vertrekken.

De linker doorgang was voor de burger en militaire ambtenaren en de rechter doorgang was voor de keizerlijke familie.

 

The Hall of Supreme Harmony:

De Hal van de Opperste Harmonie is ook wel bekend als 'Jinnuandian' ( Hal van de Keizerlijke Troon ).

Hij is gebouwd in 1420 en is het grootste houten paleis in China. Het is op de zuid/noordelijke hoofdas gelegen , een belangrijke positie in de Verboden Stad. Het ligt op zo'n 30 meter boven het niveau van het omliggende plein en is het ceremoniële centrum van de keizerlijke macht,

Aanvankelijk werd het, onder het bewind van Keizer Yongle, Fengtian Palace genoemd. In 1582 is het onder Keizer Jiajing, in de Ming-Dynastie ( 1368-1644 ), omgedoopt in Huangji Hall en weer later tijdens de Qing-Dynastie ( 1644-1911 ) werd het opnieuw omgedoopt in Taihedian, The Hall of Supreme Harmony.

De gebouwen in de hal werden meerdere malen verwoest en weer opgebouwd, de huidige werd onder Keizer Kangxi gebouwd in 1695.

In het midden van de hal staat de met houtsnijwerk versierde en vergulde keizerlijke Drakentroon, met aan weerszijden een wierrookbrander. Achter de troon staat een uit hout gesneden en verguld kamerscherm. De troon zelf is door vergulde zuilen omgeven, waarin motieven van gevleugelde draken zijn uitgesneden.

 

Hall of middle Harmony:  ( Zhonghedian )

Deze kleinere Hal van de Volledige Harmonie heeft een totale oppervlakte van 580 vierkante meter, is vierkant van vorm en heeft een goudkleurige dak. Het heeft aan alle kanten ramen en een rij vrijstaande houten zuilen vormen een veranda.

Het werd gebouwd tijdens het bewind van Keizer Yongle ( 1403-1424 ) in 1420 en kreeg de naam Huagaidian. Onder het bewind van keizer Jiajing ( 1522-1566 ) werd de hal gereconstrueerd en omgedoopt tot Zhongjidian. De drie Chinese karakters ( Zhong-Ji-Dian ) zijn er nog steeds te zien. Later onder Qing keizer Shunzhi ( 1644-1661 ) werd de hal wederom omgedoopt, nu van Zhongjidian naar Zhonghedian. De twee karakters "Zhong"en "Hij" impliceert dat een ieder tevreden kan zijn als ze behandeld worden zonder enig vooringenomenheid.

De hal diende als rustplaats voor de keizer alvorens hij naar de Hal van de Opperste Harmonie ging voor overleg met zijn ministers en ambtenaren. De keizerlijke troon staat in het midden van de hal met aan weerszijden een wierrookbrander. Ook staan er draagstoelen naast waarmee de keizer over het paleisterrein werd

 

Hall of Preserving Harmony: ( Baohedian )

De Hal van de Duurzame Harmonie werd gebruikt voor keizerlijke banketten en als ruimte waar de keizer zich verkleede voor officiële ceremonieën en als examenzaal. Wetenschappelijke geleerden moesten hier een examen afleggen en de beste drie kandidaten kregen eervolle titels en mochten te paard door de centrale poort het paleis verlaten.

Deze hal ligt aan de achterzijde van Zhonghedian en heeft een oppervlakte van 1240 vierkante meter en een hoogte van 29.5 meter. Het dak heeft een dubbele dakrand, met op de hoeken van de beide dakranden verschillende beelden van dieren. Het dak is goudgeel van kleur, de kleur van de keizer. Net als in de andere twee hallen staat ook hier een troon.

De oorspronkelijke naam van de hal was Jinshendian, later na een restauratie werd het omgedoopt naar Jianjidian en in de Qing dynastie kreeg het zijn uiteindelijke naam Baohedian.

Achter de Hal van de Duurzame Harmonie ligt een enorme marmeren helling van 16.07 meter lang, 3.07 meter breed en 1.7 meter dik, met draken en wolkenmotieven. Het geheel weegt zo'n 200 ton.

 

Gate of Heavenly Purity: ( Qianqing )

De Poort van de Hemelse Puurheid markeert de toegang tot het binnenste heiligdom, het paleisgebied van de Verboden Stad, dat alleen toegankelijk was voor leden van de keizerlijke familie.

 

Palace of Heavenly Purity: ( Qianqingong )

Het Paleis van de Hemelse Puurheid is in het zuiden verbonden met de Poort van de Hemelse Puurheid door een verhoogde marmeren weg.

In de Ming-Dynastie was het de residentie van de keizer. De grote ruimte werd verdeeld in negen kamers op twee niveaus, met 27 bedden. Voor de veiligheid sliep de keizer iedere nacht in een willekeurige kamer. Dit duurde tot het begin van de Qing-dynastie, toen de keizer Yongzheng de troon besteeg. Hij en ook de latere keizers leefden in plaats daarvan in de kleinere Hal van de Geestelijke ontwikkeling. Het Paleis van de Hemelse Puurheid werd toen audiëntiezaal, waar de keizer ministers en gezanten ontving.

In het midden van het paleis staat op een platform een troon en een bureau, waarop de keizer nota's en andere documenten ondertekende. Boven de troon hangt een plakkaat met daarop de tekst Zhèngdà guãngming, wat betekent Rechtvaardigheid en eer. Achter dit plakkaat was een kopie van het testament verborgen, met daarin vernoemd de naam van zijn opvolger. Als deze naam overeenkwam met de naam op de brief die de keizer bij zich droeg, dan werd die de opvolgende keizer.

 

Union Hall: ( Jiaotaidian )

De Hal van Eenheid en Vrede werd gebouwd in 1420 en werd tweemaal gerestaureerd, in 1655 en in 1669. In 1797 werd het door brand beschadigd en een jaar later weer herbouwd. Het is vergelijkbaar met Zhonghedian ( Hall of Middle Harmony ) in zijn vorm, maar is kleiner. De Hal Van Eenheid en Vrede is één van de drie grote paleizen in het binnenhof ( Inner-Court ) en ligt tussen het Paleis van de Hemelse Puurheid, waar de keizer woonde en het Paleis van de Aardse Rust, waar de keizerin woonde. Het geeft ook aan dat de keizer en keizerin moesten leven in harmonie en respect voor elkaar.

Het was ook de locatie waar de keizerin op de Qianqiu festival. de verjaardag van de keizerin, de felicitaties en aanbidding van hooggeplaatste concubines van de keizer, prinsessen en hofdames ontving. In 1748, tijdens de regeerperiode van Qinglong werden hier de 25 keizerlijke zegels bewaard. Deze zegels werden in fijne dozen bedekt met gele zijde bewaard en voor speciale doeleinden gebruikt.

Ook werd in deze Hal van Eenheid en Vrede, door middel van een mechanische klok en enkele waterklokken, de tijd in de Verboden Stad bijgehouden. De bijna zes meter hoge mechanische klok werd vervaardigd in 1798, het derde jaar van de regeerperiode van keizer Jiaqing. De bronzen waterklok is een tijd-meetapparaat uit 1745. De methode van het bijhouden van de tijd door middel van het druppelen van water werd meer dan 2500 jaar geleden uitgevonden door het Chinese volk.

 

Earthly Tranquillity Palace: ( Kunninggong )

Het Paleis van de Aardse Rust is de laatste van de drie belangrijkste paleizen in het binnenhof ( Inner Court ) van de Verboden Stad. Het werd gebouwd in 1420 en herbouwd in 1605 als gevolg van twee branden in 1514 en 1596. Tijdens de Qing-dynastie ( 1644-1911 ) werd het wederom herbouwd, in 1645 en in 1655. Het Paleis van de Aardse Rust was de plaats waar de keizerin woonde ten tijde van de Ming-dynastie ( 1368-1644 ). Na reconstructie in de Qing-dynastie werden de twee oostelijke kamers in het paleis de bruidssuite van de keizer en de keizerin. De muur van de bruidskamer was rood geverfd en de lampen in het paleis hadden Chinese karakters ( met de betekenis, dubbel geluk ), om een warme en gelukkige sfeer te creëren. De pas getrouwde keizer en keizerin woonden hier slechts een paar dagen, de keizer ging in de Hall of Mental Teelt wonen en de keizerin verhuisde naar een andere paleis in de Verboden Stad. Als keizers gingen trouwen voordat ze de troon bestegen trouwden ze niet in het Paleis van de Aardse Rust, vandaar dat slechts drie keizers in de Qing-dynastie, Keizer Kangxi ( 1662-1722 ), keizer Tonhzi ( 1862-1874 ), en keizer Guangxu ( 1875-1908 ) hier trouwden.  De vier kamers aan de westelijke kant van het paleis dienden voor het aanbidden van de goden van het Sjamamisme.

 

Earthly Tranquillity Gate: ( Kunning )

De Poort van de Aardse Rust ligt aan de noordzijde van het Paleis van de Aardse Rust en geeft toegang tot de Imperial Garden van de Verboden stad.

 

Imperial Garden: ( Yuhuayuan )

Gelegen tussen het Paleis van de Aardse Rust en de Poort van de Goddelijke dapperheid werd de keizerlijke tuin gebouwd in 1417  ten tijde van de Ming-dynastie. De tuin was een prive toevluchtsoord voor de keizerlijke familie. Centraal in de tuin ligt de Hall of Imperial Peace ( Qinandian ) en is gebouwd in 1535. Aan de voorkant van de hal staat een vierhonderd jaar oude pijnboom, ook bekend als Consort Pine, welke de harmonie symboliseerd tussen de keizer en de keizerin. Op elke vier  de hoeken van de tuin bevindt zich een paviljoen, deze symboliseren de vier seizoenen. In het noord-oosten ligt Duixiushan, een kleine berg met een kunstmatige grot. Yujinguan ( Paviljoen van Imperial View ) staat op de top van de berg. Keizers en de keizerlijke families zouden op de Double Ninth Festival naar de top van de berg klimmen om van het landschap te genieten.

 

Vanaf hier kan men eventueel nog de overige gebouwen ten oosten en ten westen van de centraal gelegen gebouwen van de Verboden Stad bekijken.

 

Northern Gate of Divine Military Might: ( Shenwu )

De Poort van de Goddelijke Macht is de noordelijke uitgang van het Keizerlijk Paleis. Vanaf hier kan men naar de ten noorden van de Verboden Stad gelegen Jingshan Park gaan. Jingshan Park is te vinden op de Jingshan Hill. Het midden van top van de heuvel Jingshan is het hoogste punt van Beijing en vanaf hier heeft men een prachtig uitzicht over de Verboden Stad.

 

 

 

 

 

Plattegrond van de Verboden Stad