EGYPTE


Cairo

uitzicht over Cairo
uitzicht over Cairo

Cairo is de hoofdstad van Egypte en bestaat uit de gouvernoraten Cairo en Gizeh. Het ligt aan de oostoever van de Nijl in het noorden van Egypte. In het westen ligt de stad Gizeh met de Pyramiden van Gizeh. In het centrum van Cairo ligt het Tahirplein, daar vind je ook het Egyptisch Museum met een grote collectie oudheden waaronder de gouden sarcofaag en andere schatten uit het graf van Toetanchamon. In het zuiden van Cairo vindt men de Citadel, een prachtig bouwwerk dat doet denken aan een middeleeuws fort, vanaf de Citadel heb je een geweldig uitzicht over de stad. De stad telt meer dan 500 moskeeën waaronder de Mohammed Ali Moskee. Aan deze moskee is maar liefst 18 jaar gewerkt.

De gigantische moskee bestaat uit een hele grote koepel en vier kleinere koepels en minnaretten van ruim 80 meter hoog.

Info: http://www.sacred-destinationa.com/egypt/cairo-muhammed-ali-mosque.htm

 


Luxor

Luxor was vroeger de hoofdstad van Opper-Egypte, onder de naam Thebe. Het ligt in het midden van het land op de oostelijke oever van de Nijl.

In het centrum van Luxor ligt de Luxortempel en is één van de best bewaard gebleven tempelcomplexen uit de Egyptische oudheid. Het wordt omringd door eeuwenoude zuilen en pilaren en wordt bewaakt door prachtige faraobeelden. De tempel is opgericht door Amenhotep III die de tempel bouwde op restanten van een tempel die door Hatsjepsoet was gebouwd. Onder Toetanchamon en Horemheb werd de zuilengang verder voltooid. Ook onder Ramses II breidde de tempel zich uit. Door Nectanebo werd de dromos ( weg ) naar Karnak versierd met sfinxen. Info: www.sacred-destinations.com/egypt/luxor


 

Karnak

De tempel van Karnak ligt op 2.5 km van de Luxortempel en was gewijd aan de god Amon. Het complex was vroeger verbonden met de tempel van Luxor via de dromos met de sfinxen. Het is de meest indrukwekkende tempel van Egypte. De grote zaal of hypostyle zaal had een grootte van 53 bij 103 meter en telde 134 zuilen van ± 15 meter hoog. Na de grote zuilenzaal komen we in de centrale hof. Oorspronkelijk stonden hier vier obelisken. Iets verder ligt de gevallen obelisk van Hatsjepsoet welke rust op twee stenen pijlers. Op de puntige top zien we hoe de god Amon-Ra haar kroont.

 Verder is er nog het heilig meer, dit meer symboliseerde het oerwater, daaruit werd volgens de mythen de wereld geschapen.

In het complex vinden we verder nog een kleine tempel van Ramses III en de feesttempel van Toetmosis III.

Karnak is het grootste religieuze bouwwerk in de wereld.

Plattegrond: www.sacred-destinations.com/egypt/luxor-karnak-temple-map.htm


 

Vallei der Koningen

De Vallei der Koningen in Opper-Egypte nabij de historische stad Thebe ( nu Luxor ) is de begraafplaats van farao's uit het Nieuwe Rijk.

Het bekendste graf is dat van Toetanchamon, dat ontdekt werd door Howard Carter in 1922. Hij was de jongste farao uit het oude Egypte. Door zijn plotselinge dood heeft zijn grafkamer geen versierde muren, wel werden er in zijn graf waardevolle giften gevonden die nu in het Egyptisch museum in Cairo te bewonderen zijn.

In de sarcofaag van farao Toetanchamon werd zijn mummie aangetroffen bedekt onder drie lagen. De eerst en de tweede laag bestaat uit een grote houten doodskist. de derde doodskist, die in de tweede doodskist lag, is gemaakt van goud en weegt over de 100 kilo. Hieronder lag uiteindelijk de mummie van Toetanchamon met het dodenmasker. ( te zien in het Egyptisch Museum )

Veel graven hebben nog prachtige wandschilderingen. De beschilderingen vertellen het verhaal van het leven na de dood waaraan de oude Egyptenaren veel waarde hechten. Info: http://www.sacred-destinations.com/egypt/luxor-valley-of-the-kings


Aswan dam

Herdenkingsmonument
Herdenkingsmonument

Vroeger overstroomde de Nijl ieder zomer. Doordat de overstromingen veel schade aanrichtten werd het nodig om door middel van een dam het beheersbaar te maken. Door de Britten werd in 1899 begonnen met het bouwen van een lage dam en in 1902 afgewerkt. De lage dam was 1900 meter lang en 54 meter hoog. Al snel bleek dat deze dam niet hoog genoeg was en werd tot twee keer toe verhoogd, van 1907-1912 en later van 1929-1933. Toen de dam in 1946 bijna overstroomde werd besloten om een nieuwe dam te bouwen. De constructie van de nieuwe dam begon uiteindelijk pas in 1960 en werd afgewerkt in 1970. Het reservoir begon zich te vullen na de afwerking van de eerste fase in 1964. Het hierdoor gevormde Nassermeer was voor de eerste keer volledig gevuld in 1976.

Het reservoir verplichtte duizenden mensen om te verhuizen. Ook de archeologische site Aboe Simbel moest naar een hoger gebied verplaatst worden. De tempel werd afgebroken in 1963-1965, de wederopbouw duurde van 1965-1968. Info: www.egypt.travel/city/index/aswan


 

Philae Tempel

Isis
Isis

Philae is een eiland in de Nijl en werd bedreigd door de bouw van de Aswandam en door de opvolgende hoge waterstand van de Nijl zouden de tempels vrijwel geheel onder water komen te staan. Uiteindelijk door toedoen van de Unesco werd de tempel verplaatst naar het naburige granieteiland Agilka, gelegen tussen de beide aswandammen.

Het tempelcomplex is gewijd aan de godin Isis. Zij was één van de belangrijkste godinnen van de oudheid en getrouwd met haar broer Osiris. De tempel van Isis werd nog vereerd toen de andere tempels al lang waren verlaten. Toen de tempel in de 6e eeuw na Christus door keizer Justianus werd gesloten, was dat het einde van de oude Egyptische cultuur. De christelijke gemeenschap die zich op het eiland vestigden, veranderden de tempels in kerken. Info: www.philae.nu/philae/landing.html


 

Abu Simbel

Abu Simbel is een archeologisch complex bestaande uit twee zeer grote uit de rotswanden uitgehakte Egyptische tempels in het zuiden van Egypte. Ze behoren tot de oudste monumenten van Egypte.

Het complex maakt deel uit van de Unesco-werelderfgoed en staat bekend als de "Nubische Monumenten" en loopt van Abu Simbel tot Philae.

 

De twee tempels werden uit een berg gehakt in opdracht van Ramses II , in de 13e eeuw voor Christus om zijn Koesjitische buren onder de indruk te brengen en om zichzelf en zijn koningin Nefertari te eren. In de tempel bevonden zich in de grote zuilenhal acht zuilen in de gedaante van Ramses II , elk bijna tien meter hoog. 

Behalve de beelden , liet Ramses voor de facade vier 22 meter hoge zittende kolossale  beelden van zichzelf maken. Tussen de benen van deze aan weerszijden van de hoofdingang geplaatste beelden staan een aantal kleinere beelden die de moeder van Ramses, zijn echtgenote koningin Nefertari en verscheidene van de 100 kinderen van de farao voorstellen.

Lees verder op Wikipedia


 

Piramiden

Ten westen van Cairo, op de grens van de Sahara, liggen de piramiden van Gizeh. De belangrijkste zijn de piramiden van Cheops, van Chefren en die van Mykerinos. Van deze drie is Cheops de grootste en Mykerinos de kleinste.

Ruim twintig jaar is er over de bouw van de piramide van Cheops gedaan. (volgens sommigen bijna dertig jaar ) Hij is ongeveer 230 meter breed en telt ruim 2 miljoen stenen. De ingang van de piramide ligt in de noordelijke wand, achttien meter boven de grond. Volgens Egyptologen diende een piramide waarschijnlijk als graftombe voor de farao's.

De piramide van Cheops is één van de zeven wereldwonderen. Info: www.sacred-destinations.com/egypt/giza


 

Sfinx

Een Sfinx werd in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter en om vijanden angst aan te jagen. Als tweede was de Sfinx symbool voor

"de wachter van de zon". De grote Sfinx van Gizeh staat voor de graftombes van de farao's als bewaker. Het is het grootste standbeeld ter wereld. Hij is rechtstreeks uit een rots gehouwen en is 20 meter hoog en bijna 73 meter lang. Het beeld staat symbool voor de macht van de farao's.

Info: http://www.sacred-destinations.com/egypt/giza-sphinx


 

Sakkara

De grootste en belangrijkste dodenstad is Sakkara, 15 km van Gizeh gelegen. Sakkara is 7 km lang. Vanaf het begin van de eerste dynastie diende deze als begraafplaats voor het nabijgelegen Memphis. Vijftien koningen van het Oude Rijk, vele prinsen en prinsessen, hoge functionarissen en priesters uit alle tijdperken van de Egyptische geschiedenis lieten hier hun graven bouwen.

De Trappiramide van Koning Djoser domineert de dodenstad en dateert uit de derde dynastie ( ca 2700 voor Christus ) Info: www.sacred-destinations.com/egypt/saqqara