Mississippidelta


Blues Trail

Cottonfields

Cottonfields
Cottonfields

Mississippi was een belangrijke katoenproducent in de eerste helft van de 19de eeuw en mede daardoor nam de vraag naar slaven toe. Ze werden gezien als een "noodzakelijk kwaad" voor het overleven van de katoenhandel. Ze werden uit andere steden, waar de slavernij al was afgeschaft, de grens overgebracht. Toen de plantage-eigenaren hun bezit aan land en slaven verhoogden steeg daarmee de grondprijs en werden kleine boeren verdreven naar minder vruchtbare gebieden. Er ontstond een elite slavenhoudende klasse dat hiermee een onevenredige economische en politieke macht kreeg.

Tijdens de jaren 1850 steeg als gevolg van grote vruchtbaarheid van de grond, de prijs van katoen op de internationale markt en daarmee de rijkdom van de plantage-eigenaren. Door dit alles steeg weer de vraag naar slaven. De bevolking in de Mississippi groeide snel tot, 791.000 in 1860 en de productie van katoen groeide van 43.000 balen in 1860 tot meer dan een miljoen in 1860, zodat Mississippi de leidende katoen-producerende staat werd.

 

Na de burgeroorlog was het grootste deel van de grond in Mississippi nog onontwikkeld, hierdoor werden tienduizenden migranten aangetrokken door het gebied. Tegen het einde van de eeuw was twee- derde van de boeren in de Delta zwart. De prijs van het katoen was aanzienlijk gekelderd en veroorzaakte veel schulden bij de boeren en velen moesten hun land verkopen.

Sinds de intrede van de mechanisatie, vanaf 1930, waren duizenden arbeiders niet meer nodig en trokken naar de steden.

 

Op verschillende plaatsen in de Delta kan men nog hutten van de slaven zien die vroeger het "goud van de Mississippi" moesten plukken.

Ook veel bekende bluesmuzikanten en hun families moesten vroeger op de katoenvelden werken. B. B. King vertelde in een interview, voor een Duitse radiozender- Wij waren blij dat we af en toe naar school mochten want dan hoefden we niet te werken op de katoenvelden, het was donker als wij er naar toe gingen en het was donker als wij terug kwamen.

Er is sindsdien veel veranderd in  Mississippi maar het is wel de armste staat van de V.S. en kent de hoogste werkloosheid.

 Info:  http://www.npr.org/blogs/pictureshow/2012/01/18/145366628/in-the-delta-king-cotton-dethroned

Info:  http://www.noordamerika.nl/verenigde-staten/highlight/mississippi/

Info:  http://www.dockeryfarms.org/

Info:  http://usslave.blogspot.nl/2012/01/mississippis-mississippi-delta-region.html

Clarksdale

Delta Blues Museum
Delta Blues Museum

Leland

Bluesmural in Leland
Bluesmural in Leland

Het Leland Blues Project wil d.m.v. de Murals de Delta Blues muzikanten eren en het publiek voorlichten over hun bijdrage aan de bluesmuziek.

Info:  http://www.highway61blues.com/blues_murals.htm

Info:  http://muppet.wikia.com/wiki/Leland,_Mississippi