Newgrange

______________

Newgrange is een van de belangrijkste ganggraven van Europa en ligt ten noorden van Dublin. Het werd rond 3200 voor christus gebouwd, is ± 13 meter hoog en heeft een doorsnede van ± 85 meter. De heuvel is bedekt met veen en begroeid met gras. Tussen 1962 - 1975 heeft men het ganggraf en de grafheuvel zo goed mogelijk in oude staat hersteld. De steunmuur aan de voorzijde is gerestaureerd met witte granietstenen die hier gevonden werden. De ingang van het graf word afgeschermd door een grote steen met spiraalvormige motieven. Door de opening boven de ingang schijnen de zonnestralen op de ochtend van de zonnewende ( 21 december ) precies in de centrale nis van de grafkamer. Info: www.knowth.com/newgrange.htm

"A TRAVELER WITHOUT OBSERVATION

IS A BIRD WITHOUT WINGS"

Moslih Eddin Saadi

"THERE ARE NO FOREIGN

LANDS IT IS THE

TRAVELER WHO IS

FOREIGN"

Robert Louis Stevenson

Helaas werkt de vorige Web Counter niet meer.

Hij is gestopt bij 30.500